Công ty Tuyển than Hòn Gai - An Toàn - Đổi Mới - Chất lượng - Hiệu quả

 
TRANG CHỦ

 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAISÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY TUYỂN THAN NAM CẦU TRẮNG.
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAISÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY TUYỂN THAN NAM CẦU TRẮNG.
Gửi ngày 26 tháng 9 năm 2018

        Ngay từ đầu năm 2018 Công đoàn Công ty đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên người lao động khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo tinh thần nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hòa- Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

           

 Trước những khó khăn trong giai đoạn tái cơ cấu,  sắp xếp lại lao động theo chỉ đạo của Tập đoàn, đặc biệt là áp lực sản xuất và việc chấm dứt hoạt động nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng vào cuối năm 2018 theo chỉ đạo của UBN tỉnh Quảng Ninh ,Công đoàn công ty đã đề ra phương hướng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đó là:

Đồng chí Bùi Hữu Lý- Chủ tịch Công đoàn Công ty thông qua báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty 9 tháng đầu năm 2018

 

             Tăng cường năm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền  về các chủ trương của Công ty trong việc bố trí,  sắp xếp lao động khu vực sản xuất Nam Cầu Trắng trong thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung  tâm Chế biến và Kho than tập trung. Đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động khi phải tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển sang công việc mới , tăng cường giám sát công tác chế độ chính sách,  đặc biệt thực hiện tốt công tác chấm công, trả điểm, trả lương và chi thưởng cho người lao động trên nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca đảm bảo AT-VSTP. Động viên kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, giúp người lao động vơi bớt khó khăn yên tâm công tác.

                                                                             Đức Lương

 

 

 

 

Các bài mới:

Các bài đã đăng:
 
Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
CÔNG TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
TUYỂN THAN HÒN GAI- ĐỔI THOẠI GIẢI ĐÁP KIẾN
TUYỂN THAN HÒN GAI- ĐỔI THOẠI GIẢI ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
CHẠY THỬ NGHIỆM CÓ TẢI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG BĂNG SÀNG TRUNG TÂM CHẾ BIẾN VÀ KHO THAN TẬP TRUNG VÙNG HÒN GAI
Công ty Tuyển than Hòn Gai - Đồn Biên phòng Bắc Sơn: 16 năm gắn bó nghĩa tình
Tuyển than Hòn Gai phấn đấu năm 2018 chế biến tiêu thụ trên 7 triệu tấn than
Tuyển than Hòn Gai sắp xếp lại lao động khi Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng dừng hoạt động
Chuyện tái cơ cấu ở Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin: Tiếng lòng người trong cuộc
Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng chính thức dừng hoạt động
Đoàn thanh niên Công ty Tuyển Than Hòn Gai tổ chức gặp mặt nữ cán bộ Đoàn nhân dịp 20/10/2018.
 
 

©2009 TTCNTT - Mạng - Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV
Trụ sở: 46 - Đoàn Thị Điểm - Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Tel: (84)33.825329 hoặc (84)33.835246  - Fax: (84)33.825324
E-mail: tuyenthanhongai@tuyenthanhongai.com.vn - tuyenthanhongai2008@yahoo.com
Chịu trách nhiệm xuất bản:Nguyễn Xuân Hồng - P. Bí thư TT Đảng ủy Công ty - Trưởng ban website

 
VTM_09072006