Công ty Tuyển than Hòn Gai - An Toàn - Đổi Mới - Chất lượng - Hiệu quả

 
TRANG CHỦ

 

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2016
BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2016
Gửi ngày 23 tháng 8 năm 2016

Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2016. 55 đồng chí đảng viên dự bị của Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai (25 đảng viên), Đảng bộ Công ty Kho vận Hòn gai (18 đảng viên), Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh (04 đảng viên), Đảng bộ Trung tâm Cấp cứu mỏ (03 đảng viên), Đảng bộ Bệnh viên Than - Khoáng sản (01 đảng viên) và Chi bộ ban Quản lý dự án tòa nhà Vinacomin (04 đảng viên)  được tổ chức tại Công ty Tuyển than Hòn Gai.

     Đồng chí Nguyễn Minh Thiều - UV BCH, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam truyền giảng lớp bồi dưỡng lý luận.

                        

   Đến dự khai mạc với Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên có đồng chí Nguyễn Minh Thiều - UV BCH, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. đồng chí Trương Quốc Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Tuyển than  Hòn Gai, đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Chế biến Than Quảng Ninh, đồng chí Phạm Văn Huyên - Bí thư Đảng ủy Trung tâm Cấp cứu mỏ, các đồng chí Trưng các ban xây dựng Đảng của 06 Đảng bộ có học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng.

        Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức từ ngày 16/8 đến 21/8 với 9 chuyên đề: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; (2) Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; (3) Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; (4) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; (5) Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; (6) Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nn dân, do nhân dân, vì nhân dân; (7) Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; (9) Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên không chỉ trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại đơn vị, chi b. Để khóa học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng đề nghị, các đồng chí học viên phải chấp hành tốt các nội quy, chương trình của lớp học, phát huy tinh thần tự giác tự nghiên cứu, hoàn thành tốt mục tiêu khóa học đề ra, xứng đáng với sự k vọng của cấp ủy, sớm chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên chính thức, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Chi, Đảng bộ và của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam .

                                                                    Mạnh Yên – Hoài Sơn

Các bài mới:

Các bài đã đăng:
 
Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
KHAI MẠC LỚP QUẦN CHÚNG ƯU TÚ NĂM 2017
SÔI NỔI GIẢI CẦU LÔNG CNVC- LĐ CÔNG TY NĂM 2017
Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Tuyển Than Hòn Gai
Công ty Tuyển Than Hòn Gai Ra quân phát hưởng ứng Tháng hành động về An Toàn- Vệ Sinh Lao Đông năm 2017
CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC SƠ KẾT QUÝ I PHÁT ĐỘNG THI ĐUA QUÝ II
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THAH NIÊN CÔNG TY KHÓA 32 NHIỆM KỲ 2017- 2022
Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức giải bóng bàn công nhân viên chức năm 2017
Tổ chức gặp mặt, chia tay các Thanh niên Công ty lên đường nhập ngũ năm 2017
Hội đồng Câu Lạc Bộ Công ty tổ chức Tổng kết công tác văn thể năm 2016 và triển khai công tác văn thể năm 2017.
KHAI XUÂN CẢNG NCT TIÊU THỤ 12.881 TẤN THAN
 
 

©2009 TTCNTT - Mạng - Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV
Trụ sở: 46 - Đoàn Thị Điểm - Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Tel: (84)33.825329 hoặc (84)33.835246  - Fax: (84)33.825324
E-mail: tuyenthanhongai@tuyenthanhongai.com.vn - tuyenthanhongai2008@yahoo.com
Chịu trách nhiệm xuất bản:Nguyễn Xuân Hồng - P. Bí thư TT Đảng ủy Công ty - Trưởng ban website

 
VTM_09072006