Công ty Tuyển than Hòn Gai - An Toàn - Đổi Mới - Chất lượng - Hiệu quả

 
TRANG CHỦ

 

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
Gửi ngày 9 tháng 8 năm 2016

Vừa qua, tại Công ty Tuyển than Hòn Gai, thực hiện chương trình công tác và phối hợp của Đảng bộ Công ty năm 2016, được sự đồng ý của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn gai phối hợp Đảng bộ Công ty Chế biến Than Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty Kho Vận Hòn Gai long trọng tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội II của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội II của Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

Đồng chí Nguyễn Minh Thiều - UV BCH Đảng bộ,

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp

Than -  Khoáng sản Việt Nam truyền giảng nghị quyết tại Hội nghị. Ảnh: Đức Lương

 

     Đến dự và truyền giảng nghị quyết tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Thiều - UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Đại biểu  Đảng bộ Công ty Chế biến Than Quảng Ninh. Đại biểu Đảng bộ Công ty Kho vận Hòn gai. Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn gai, có đồng chí Bùi Anh Dũng - Bí thư Đảng uỷ Công ty, đồng chí Bùi Hữu lý - UV BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc, CT CĐ Công ty và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Cấp uỷ các Chi bộ và 445 đảng viên của 3 Đảng bộ tham gia lớp học .

Với khẩu hiệu của Đại hội XII của Đảng “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vừng môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, trong thời gian qua nhiều Đảng bộ Công ty trong Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt nam đã có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội XII có nhiều nghị quyết, chương trình, chỉ thị để đưa Nghị quyết Đại hội XII dần đi vào cuộc sống của cán bộ đảng viên trong Tập đoàn TKV.     

         Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩ trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

 Theo chức năng nhiệm vụ được giao và Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị “về học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

            Thực hiện Kế hoạch số 05 -KH/ĐUK ngày 27/4/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II;

Thực hiện Kế hoạch số 210 -KH/ĐU, ngày 25/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn TKV về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo yêu cầu của Chị thị 01- CT/TW sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghi quyết thì các đảng viên viết bài thu hoạch Nội dung thu hoạch cá nhân tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (những thành tựu, những hạn chế, những nguyên nhân); những điểm mới; những thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là chủ động đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở Chi bộ mình, ở Đảng bộ Công ty và trách nhiệm cụ thể của cá nhân mình với việc thực hiện nhiệm vụ được giao ở Đảng bộ Công ty, ở Chi bộ phân công góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

 Đối với Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn gai đã xây dựng chương trình hành động số 316-CTr/ĐU, ngày 15/6/2016 về Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

                                                                     

                                                                                 Mạnh Yên – Hoài Sơn 

 

 

 

Các bài mới:

Các bài đã đăng:
 
Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
Nguyễn Đắc Tỉnh - Nhân viên bảo vệ dũng cảm truy bắt các đối tượng trộm cắp than , góp phần giữ vững an ninh tuyến mỏ
VĂN PHÒNG CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG NĂM 2018- TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948-16/10/2018)
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAISÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY TUYỂN THAN NAM CẦU TRẮNG.
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI THĂM HỎI TẶNG QUÀ CHO CON EM GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018
CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHCN TUYỂN KHOÁNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ V
CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC GIẢI BƠI TRUYỀN THỐNG CNVC NĂM 2018 CHÀO MỪNG 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2.9 (1945-2018)
ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI.
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 7 BCH TW ĐẢNG KHÓA XII.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TKV LÊ MIMH CHUẨNTHĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI
 
 

©2009 TTCNTT - Mạng - Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV
Trụ sở: 46 - Đoàn Thị Điểm - Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Tel: (84)33.825329 hoặc (84)33.835246  - Fax: (84)33.825324
E-mail: tuyenthanhongai@tuyenthanhongai.com.vn - tuyenthanhongai2008@yahoo.com
Chịu trách nhiệm xuất bản:Nguyễn Xuân Hồng - P. Bí thư TT Đảng ủy Công ty - Trưởng ban website

 
VTM_09072006