Công ty Tuyển than Hòn Gai - An Toàn - Đổi Mới - Chất lượng - Hiệu quả

 
TRANG CHỦ

 

Khó đến mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo
Khó đến mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo
Gửi ngày 22 tháng 7 năm 2010

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí Bùi Văn Khích, Bí thư Đảng bộ Than Quảng Ninh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV:
Đồng chí Bí thư đánh giá thế nào về quá trình Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) triển khai nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ vùng than Quảng Ninh thực hiện phát triển bền vững?

Đồng chí Bùi Văn Khích (B.V.K): Đảng bộ Than Quảng Ninh là tổ chức Đảng đặc thù trong doanh nghiệp nhà nước, có chức năng trực tiếp lãnh đạo các cơ sở đảng ở các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn Quảng Ninh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương và các chủ trương, nghị quyết, quy định của tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ Than Quảng Ninh là Đảng bộ có số đảng viên là những công nhân, cán bộ công nghiệp mỏ đông đảo về số lượng và vững mạnh về chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ có trên 17 ngàn đảng viên, chiếm 70% tổng số đảng viên của Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam và chiếm 25% tổng số đảng viên của tỉnh Quảng Ninh.

Trong hơn 7 năm qua Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh của đội ngũ đảng viên, công nhân mỏ trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Than. Ngày 30/3/2010 Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 535 NQ/ĐU về "Lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất than đáp ứng nhu cầu thị trường". Các đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có các nghị quyết về đẩy mạnh sản xuất than, tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị, tăng cường công tác an toàn BHLĐ, môi trường.

Kết quả sản xuất, tiêu thụ than của các cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh hàng năm đều đạt, vượt kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước từ 10-26%, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất than hàng năm của toàn Tập đoàn và ngành Than ngày càng phát triển bền vững.

PV: Đảng ủy TQN đã có sự phối hợp như thế nào với các tổ chức Đảng địa phương trên địa bàn Quảng Ninh?

Đồng chí B.V.K: Mảnh đất Quảng Ninh gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển ngành Than Việt Nam, nói đến Quảng Ninh là phải nói đến vùng vàng đen của Tổ quốc và nói đến ngành Than Việt Nam là nói đến mảng đất Quảng Ninh giàu truyền thống cách mạng của Vùng mỏ. Do đó sự phát triển bền vững của ngành Than Việt Nam luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030 đã đề cập quan điểm phát triển là "Hài hòa với địa phương và cộng đồng". Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Than Quảng Ninh luôn coi trọng mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức Đảng của địa phương thuộc Quảng Ninh. Hàng năm, hàng quý Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức các cuộc họp trao đổi công tác với Đảng bộ các huyện, thị xã nơi các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh hoạt động để trao đổi thông tin về SXKD ngành Than trên địa bàn và về tình hình KT-XH địa phương. Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở trực tiếp thường xuyên có mối quan hệ công tác với Đảng bộ các xã, phường, thị trấn cùng địa bàn, đặc biệt đảm bảo phối hợp quản lý đảng viên theo Quy định 76 QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về quản lý đảng viên tại nơi cư trú. Các hoạt động xã hội trên địa bàn đã được các đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh chú trọng, thực hiện có kết quả tốt như công tác an ninh, trật tự, công tác quốc phòng, hoạt động văn hóa thể thao, xã hội từ thiện.

Hàng năm các cơ sở Đảng đã quyên góp ủng hộ công tác xã hội trên địa bàn Quảng Ninh trên 10 tỷ đồng vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng cơ sở y tế, giáo dục, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam...

PV: Đồng chí Bí thư có thể nêu những kinh nghiệm, những điều tâm đắc nhất trong công tác xây dựng Đảng?

Đồng chí B.V.K: Qua thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Than Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Than Quảng Ninh là:

- Phải đặc biệt chú trọng mối quan hệ lãnh đạo công tác giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh với Đảng ủy Tập đoàn TKV (trước đây là Ban cán sự Đảng Tập đoàn), với HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Công đoàn TKV và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ chính quyền, nhân dân địa phương. Coi các mối quan hệ phối hợp này là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Than Quảng Ninh.

- Cần cụ thể hóa những chủ trương, mục tiêu, giải pháp lớn trong SXKD mà HĐQT, Ban giám đốc Tập đoàn đã đề ra thành những chương trình, kế hoạch chỉ đạo cụ thể của Đảng bộ Than Quảng Ninh để việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện có tính hiệu quả cao, thiết thực, đúng chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện SXKD và các mặt công tác đối với các đơn vị thành viên.

- Cần biết phát huy sức mạnh của đội ngũ công nhân mỏ, lấy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm" làm sức mạnh chính trị, tinh thần để xây dựng hệ thống chính trị vững mạng trong Đảng bộ Than Quảng Ninh và Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - cần chú trọng từ khâu quy hoạch, bố trí sử dụng, đánh giá nhận xét, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ một cách chủ động, khách quan, dân chủ thì mới có được đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên".

- Cần chủ động đề xuất với Trung ương, tỉnh ủy Quảng Ninh những quy định hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức Đảng đặc thù trong ngành Than để phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong DNNN.

PV: Những năm gần đây, cùng với Đảng bộ TQN, còn có Đảng bộ cấp Tập đoàn TKV. Mối quan hệ công tác, phân công trách nhiệm lãnh đạo giữa Đảng bộ TQN với Đảng bộ Tập đoàn có những đặc thù, thuận lợi, khó khăn gì?

Đồng chí B.V.K: Như tôi đã nói ở trên, hệ thống chính trị trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam là hệ thống chính trị có tính đặc thù - Do đó phải hết sức coi trọng mối quan hệ phối hợp lãnh đạo, phối hợp công tác giữa các tổ chức chính trị trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua sự phối hợp lãnh đạo giữa Đảng bộ Than Quảng Ninh với Đảng bộ Tập đoàn (trước đây là với Ban Cán sự Đảng Tập đoàn) đã có kết quả tốt đẹp, vừa phát huy được vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng, vừa tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Theo tôi mô hình tổ chức này không có gì vướng mắc trong hoạt động. Vấn đề là phải có quy chế phối hợp cụ thể, phù hợp.

PV: Trong chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn TKV, trong 5 năm tới, công tác đầu tư XDCB, nhất là đối với các cơ sở và các công trình phục vụ sản xuất than tăng rất nhanh. Cạnh đó, những đòi hỏi về đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội ngày càng cụ thể và ở mức cao. Một số cơ sở khai thác than lộ thiên sau năm 2015 có thể sẽ phải di dời địa điểm hoặc chuyển sang khai thác bằng công nghệ hầm lò. Vậy, những quan điểm của Đảng bộ TQN, của cá nhân đồng chí Bí thư về chủ trương, cách thức giải quyết vấn đề này thế nào?

Đồng chí B.V.K: Trong nhiệm kỳ tới (2010-2015), ngành Than Việt Nam trong đó có các đơn vị thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ thực hiện nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức (như yêu cầu tăng cao sản lượng than hàng năm, vấn đề đảm bảo ATLĐ, môi trường sinh thái, tăng đầu tư XDCB, chuyển đổi công nghệ khai thác mỏ...). Đảng bộ Than Quảng Ninh tại Đại hội nhiệm kỳ III sắp tới sẽ thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, CNVC trong Đảng bộ nhận thức rõ những khó khăn, thách thức, yêu cầu phát triển ngành Than Việt Nam để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn việc củng cố, xây dựng Đảng của tổ chức Đảng với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước giao cho, nhằm tới mục tiêu chung là xây dựng, phát triển bền vững Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành tỉnh công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào 2015.

Công tác đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ được chú trọng. Đã tập trung đầu tư để mở rộng diện sản xuất của các mỏ than lộ thiên và hầm lò, mở các mỏ hầm lò mới, khai thông bằng giếng đứng, giếng nghiêng tới các mức khai thác sâu từ -150 - -300m, với công suất mỏ hầm lò từ 1,5 - 2,5 triệu tấn /năm. Đầu tư hiện đại hoá, đồng bộ hoá công nghệ, dây chuyền khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than để tăng sản lượng, tăng NSLĐ, tăng hiệu quả SXKD và đảm bảo tốt hơn an toàn lao động và môi trường như sử dụng các máy xúc thuỷ lực gầu ngược công suất tới 10 m3/gầu, xe ô tô tải cỡ lớn 55 - 60 tấn và 90 - 100 tấn, xe tải khung mềm, máy cày xới thuỷ lực ở các mỏ lộ thiên; chống lò bằng cột chống thuỷ lực, giá thuỷ lực, dàn thuỷ lực; khấu than, đào lò bằng máy Combai ở các mỏ hầm lò; hệ thống sàng tuyển than bằng huyền phù tự sinh, thổi khí, lọc ép bùn; áp dụng biến tần trong sử dụng điện, công nghệ nanô trong nhiên liệu; công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành SXKD; vận chuyển, bốc rót than, vật tư, người bằng hệ thống vận tải hiện đại, liên tục (đường sắt, băng tải, mô nô ray, máy rót công suất lớn). Giá trị đầu tư cho khối SX than 7 năm qua thực hiện là 27.908 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch đề ra).

Theo Vinacomin

Các bài mới:

Các bài đã đăng:
 
Trở về đầu trang
Từ khóa: Mục tin:
Nguyễn Đắc Tỉnh - Nhân viên bảo vệ dũng cảm truy bắt các đối tượng trộm cắp than , góp phần giữ vững an ninh tuyến mỏ
VĂN PHÒNG CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI THAM DỰ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG NĂM 2018- TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC LỄ GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948-16/10/2018)
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAISÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG NHÀ MÁY TUYỂN THAN NAM CẦU TRẮNG.
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI THĂM HỎI TẶNG QUÀ CHO CON EM GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2018
CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHCN TUYỂN KHOÁNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ V
CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC GIẢI BƠI TRUYỀN THỐNG CNVC NĂM 2018 CHÀO MỪNG 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2.9 (1945-2018)
ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI.
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 7 BCH TW ĐẢNG KHÓA XII.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TKV LÊ MIMH CHUẨNTHĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CÔNG TY TUYỂN THAN HÒN GAI
 
 

©2009 TTCNTT - Mạng - Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV
Trụ sở: 46 - Đoàn Thị Điểm - Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Tel: (84)33.825329 hoặc (84)33.835246  - Fax: (84)33.825324
E-mail: tuyenthanhongai@tuyenthanhongai.com.vn - tuyenthanhongai2008@yahoo.com
Chịu trách nhiệm xuất bản:Nguyễn Xuân Hồng - P. Bí thư TT Đảng ủy Công ty - Trưởng ban website

 
VTM_09072006